Światło resztkowe

Specjalnym rodzajem oświetlenia jest światło odbite świadomie lub przypadkowo od powierzchni znajdujących się w pobliżu fotografowanego przedmiotu. Nazywamy je światłem resztkowym. Nie należy go lekceważyć. Stanowi ono bowiem ważny element oświetlenia i jest najlepszym, najnaturalniejszym dodatkowym światłem rozświetlającym. Rozjaśnia głębokie … Czytaj dalej . . .

Oświetlenia zasadnicze i dodatkowe

Przy każdym układzie oświetleniowym, zrealizowanym przy pomocy jednego lub większej ilości źródeł światła, jedno z nich stanowi światło zasadnicze, to światło, które ma za zadanie wymodelowanie powierzchni i przestrzenności przedmiotu, które nadaje zdjęciu charakter.

Stosunkowo rzadko jedno źródło światła daje … Czytaj dalej . . .

Przedmioty błyszczące

Gdy fotografujemy przedmioty błyszczące, jak np. metal, szkło, zdjęcia fotograficzne z wysokim połyskiem (reprodukcja), w ich powierzchni odbija się całe otoczenie wraz z fotografem, aparatem fotograficznym i oczywiście źródłem światła. To ostatnie daje się najbardziej we znaki. Przykładem może tu … Czytaj dalej . . .

Światło szczytowe

Wyżej opisany już światłocień powstaje na powierzchniach matowych. Światło odbite od powierzchni półmatowych zachowuje się inaczej. Gdy powierzchnia oświetlonego przedmiotu nie jest całkowicie matowa, lecz półmatowa, mamy do czynienia z powstawaniem zjawiska światła szczytowego, zwanego również blaskiem. Jest ono następstwem … Czytaj dalej . . .

Półcień własny

PÓŁCIEŃ WŁASNY
Ilościowa jasność oświetlenia padającego na powierzchnię przedmiotu zależna jest od czterech czynników, a mianowicie:

1. jasności źródła światła,

2. ilości źródeł światła,

3. oddalenia źródła światła od przedmiotu,

4. kąta padania światła na powierzchnię.

W obecnej chwili interesują … Czytaj dalej . . .

Powstawanie cienia

Tak więc przedmioty, zwłaszcza przestrzenne, powodują powstawanie cieni, świateł i półcieni. Cienie przy odpowiednim oświetleniu zjawiają się na tworzących je przedmiotach, względnie na innych przedmiotach i powierzchniach.

Dokładna definicja określa cień jako przestrzeń nieoświetlaną, znajdującą się poza przedmiotem, zasłaniającym promienie … Czytaj dalej . . .

Powierzchnia przedmiotu

Powierzchnia przedmiotu – Typ oświetlenia zależny jest od stopnia i charakteru połysku fotografowanej powierzchni, te zaś cechy wynikają z mikrostruktury powierzchni, z jej gładkości, bardzo drobnej, niewidocznej okiem szorstkości, zwanej matowością, lub wreszcie z wyraźnej szorstkości widocznej okiem i jej … Czytaj dalej . . .

Rozproszenie światła

Stopień rozproszenia światła zależny jest od typu urządzenia oświetlającego, a więc od źródła światła, reflektora, względnie od zasłony rozpraszającej, oraz od odległości narzędzia oświetlającego od przedmiotu. (Warunek odległości dotyczy oczywiście wyłącznie źródła światła żarowego, błyskowego itp. Nie odnosi się on … Czytaj dalej . . .

Optyka światłocienia

ŚWIATŁOCIEŃ

Optyka światłocienia omawia zasady i prawa fizyczne, warunkujące powstawanie światłocienia. Bez zrozumienia tych zagadnień fotograf oświetla przedmiot fotografowany jedynie metodą prób udanych i nieudanych.

Znajomość podstawowych zasad oświetlenia pozwala na świadome operowanie światłem, na celowe stosowanie go w zależności … Czytaj dalej . . .