Światłomierze

Światłomierze dają ocenę światła obiektywną, lecz niestety nie zawsze dokładną. Nawet najdoskonalsze — informować nas będą błędnie, jeżeli będziemy się nimi posługiwać bezkrytycznie.

Używając celowo światłomierza, musimy jego odczyt korygować wzrokową, subiektywną oceną warunków świetlnych.

Zagadnienie światłomierzy optycznych skwitujemy … Czytaj dalej . . .

Światło w fotografii

Światło jest energią elektromagnetyczną, promienistą, falującą poprzecznie w stosunku do kierunku rozchodzenia się. Posiada w próżni prędkość niespełna 300000 km/sek. Przechodząc przez przezroczyste ciało (ośrodek optyczny) zwalnia swój bieg, zachowując stałą prędkość, aby go przyspieszyć po opuszczeniu ośrodka z nową Czytaj dalej . . .