Powierzchnia przedmiotu

Powierzchnia przedmiotu – Typ oświetlenia zależny jest od stopnia i charakteru połysku fotografowanej powierzchni, te zaś cechy wynikają z mikrostruktury powierzchni, z jej gładkości, bardzo drobnej, niewidocznej okiem szorstkości, zwanej matowością, lub wreszcie z wyraźnej szorstkości widocznej okiem i jej … Czytaj dalej . . .

Rozproszenie światła

Stopień rozproszenia światła zależny jest od typu urządzenia oświetlającego, a więc od źródła światła, reflektora, względnie od zasłony rozpraszającej, oraz od odległości narzędzia oświetlającego od przedmiotu. (Warunek odległości dotyczy oczywiście wyłącznie źródła światła żarowego, błyskowego itp. Nie odnosi się on … Czytaj dalej . . .

Optyka światłocienia

ŚWIATŁOCIEŃ

Optyka światłocienia omawia zasady i prawa fizyczne, warunkujące powstawanie światłocienia. Bez zrozumienia tych zagadnień fotograf oświetla przedmiot fotografowany jedynie metodą prób udanych i nieudanych.

Znajomość podstawowych zasad oświetlenia pozwala na świadome operowanie światłem, na celowe stosowanie go w zależności … Czytaj dalej . . .

Światłomierze

Światłomierze dają ocenę światła obiektywną, lecz niestety nie zawsze dokładną. Nawet najdoskonalsze — informować nas będą błędnie, jeżeli będziemy się nimi posługiwać bezkrytycznie.

Używając celowo światłomierza, musimy jego odczyt korygować wzrokową, subiektywną oceną warunków świetlnych.

Zagadnienie światłomierzy optycznych skwitujemy … Czytaj dalej . . .

Tabela pamięciowa dla oświetlenia żarowego

Tabela pamięciowa dla oświetlenia żarowego wygląda następująco:

Część I
1. Emulsja superpanchromatyczna o czułości 21 DIN;
2. Jedna żarówka;
3. Żarówka 500 W;
4 Żarówka fotograficzna typu Nitraphot;
5 Odległość żarówki od przedmiotu fotografowanego — 1 m;
6. Żarówka w … Czytaj dalej . . .

Pomiar naświetlenia

POMIAR NAŚWIETLENIA

Mierząc światło fotograf przed dokonaniem zdjęcia zwykle skierowuje fotokomórkę swego światłomierza na przedmiot fotografowany. Pomiaru dokonuje z punktu, z którego zamierza zrobić zdjęcie. Jak się dalej przekonamy, pomiar ten jest bardzo daleki od doskonałości, zaś poprawne naświetlenie zdjęcia … Czytaj dalej . . .

Światło w fotografii

Światło jest energią elektromagnetyczną, promienistą, falującą poprzecznie w stosunku do kierunku rozchodzenia się. Posiada w próżni prędkość niespełna 300000 km/sek. Przechodząc przez przezroczyste ciało (ośrodek optyczny) zwalnia swój bieg, zachowując stałą prędkość, aby go przyspieszyć po opuszczeniu ośrodka z nową Czytaj dalej . . .